Contentiteit, gevestigd aan Marialaan 2, 6576BJ Ooij, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Marialaan 2
6576 BJ Ooij
T: +31 (0)24 206 29 46
E: www.contentiteit.nl

Erik van der Horst is de Functionaris Gegevensbescherming van Contentiteit Hij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Contentiteit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Contentiteit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Contentiteit neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Contentiteit) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Contentiteit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: tot 14 dagen na versturen contactformulier, of tot 1 jaar na eventuele samenwerking
Telefoonnummer: tot 14 dagen na versturencontactformulier, of tot 1 jaar na eventuele samenwerking
E-mailadres: tot 14 dagen na versturencontactformulier, of tot 1 jaar na eventuele samenwerking  

Delen van persoonsgegevens met derden

Contentiteit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Contentiteit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Contentiteit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Contentiteit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Contentiteit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Sharon Knoester

Sharon Knoester

Grafisch Design & DTP

Het enthousiasme spat van Sharon af. Buk op tijd, anders raak je er misschien mee besmet! ~ Ze luistert. Ze kijkt. Dan neemt ze je wensen en ideeën, gooit ze in de blender die 'haar creatieve brein' heet en maakt er iets unieks van. Een logo, een magazine, een visitekaartje. Steeds weer verrassend en altijd prachtig...
Fleur Henkes

Fleur Henkes

Contentcreatie

Neem een boodschappenmandje. Gooi het vol met willekeurige boodschapjes. Ga ermee naar een chef-kok. Wat je ook in het mandje hebt gestopt; de kok weet er wel raad mee en maakt een overheerlijk gerecht. ~ Beter kunnen we de denk- en werkwijze van Fleur niet omschrijven. Neem een idee. Een concept. Een warrig verhaal, desnoods. Fleur gaat ermee aan de slag en tovert de fraaiste ontwerpen, presentaties en verhalen op tafel. Wonderlijk...
Linda Verweij

Linda Verweij

Fotografie

Ons zonnetje in huis. Nog nooit niet zien lachen. ~ Linda kijkt gewoon anders naar de wereld en de dingen om haar heen. Alsof ze de gehele dag door de zoeker van haar camera loopt te turen. In schijnbaar onzinnige, onopvallende zaken ziet zij de schoonheid. En die schoonheid legt ze vervolgens op indrukwekkende wijze vast op de gevoelige plaat. Het is werkelijk een kunst!
Erik van der Horst

Erik van der Horst

Eindbaas

Al zijn hele leven bezig met muziek, video, computers en taal. En wat doe je als je ècht niet kiezen kunt? Juist. Dan combineer je ze allemaal tot Contentiteit. ~ Inmiddels een veertiger, al gedraagt hij zich nog graag als 18-jarige. Ondernemer, muzikant en schrijver. Ja, kiezen is nog altijd moeilijk...

Contentiteit

Marialaan 2
6576 BJ Ooij
T: +31 (0)24 202 29 00

KvK: 01134528
IBAN: NL51 KNAB 0254 9401 10
E:

Joepie!

Een vraag, opmerking of suggestie?
We zijn er dol op!

Er is geen naam ingevuld
Dit veld is nog leeg
Oeps! Het e-mailadres ontbreekt Dit is geen geldig e-mailadres
Zonder bericht is het nix...